Author = Zhang, Qin
Number of Articles: 1
1. Pore Characteristics of the Upper Carboniferous Taiyuan Shale in Liaohe Depression

Volume 7, Issue 3, Autumn 2017, Pages 67-83

Xiaofei Jian; Renhe Liu; Shuheng Tang; Wen Lin; Qin Zhang; Lingxiao Jia